Politica de confidențialitate

Vânzătorul se angajează să protejeze permanent toate datele dumneavoastră personale în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Vânzătorul va utiliza datele cu caracter personal numai în scopul procesării comenzii (trimiterea de materiale informative, oferte, facturi) și a restului comunicării necesare. Datele clienților nu vor fi transmise în niciun caz unor persoane neautorizate. Pentru a vă proteja datele personale, sunteți, de asemenea, responsabil pentru asigurarea securității numelui de utilizator și a parolei. Vânzătorul protejează site-urile web și comerțul prin intermediul unor măsuri tehnice și organizatorice pentru a preveni pierderea, distrugerea, accesul, modificarea și difuzarea datelor de către persoane neautorizate, care nu pot fi evitate în totalitate, în ciuda verificărilor regulate ale datelor. În cazul în care apar noutăți, veți primi o notificare de știri la adresa dvs. de e-mail. Dacă nu sunteți de acord cu acest lucru, vă rugăm să ne anunțați. Cumpărătorul are dreptul de a se informa gratuit cu privire la toate datele sale și, dacă este necesar, de a închide și șterge aceste informații. Dacă aveți întrebări cu privire la ștergerea, prelucrarea sau utilizarea datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail a vânzătorului.